Bismillah Lima

Khasiat bismillah lima~  بسم الله الرحمن الرحيم 1. Bismillahir Rahmanir Rahiim  بسم الله الشافي 2. Bismillahish Shaafii  بسم الله الكافي 3. ...