Urusan Dunia

Kata Ulama, apabila Allah tidak mengkehendaki kita lagi : • Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia. • Allah akan sibukkan kita dengan ...